PROJEKTLEDARE för pilotprojekt –Lågtröskelmottagning med sprututbyte


Arbetsgivare: Region Norrbotten
Arbetsort: Luleå
Publiceringdatum: 2017-08-28

Arbetsplats: Sunderby sjukhus
Referensnummer: 194024


Om arbetsplatsen
Under våren 2017 beslutades att Region Norrbotten skall starta upp ett pilotprojekt för Lågtröskelmottagning med sprututbyte. Huvudman för projektet är division Närsjukvård och organisatoriskt ansvarig är Infektionskliniken vid Sunderby Sjukhus. En särskild styrgrupp leder arbetet med pilotprojektet och en arbetsgrupp kommer att vara operativt ansvariga. Även en referensgrupp är kopplad till verksamheten.


Arbetsuppgifter
Du kommer att som projektledare ansvara för uppstart av verksamheten utifrån den projektplan som finns utarbetad.
Projektet vill utveckla och förbättra hälsofrämjande insatser till personer med missbruk genom riskreducerande information, provtagning och vaccination. Vi vill arbeta med motivationsarbete och psykosocialt stöd och ha ett nära samarbete med socialtjänst och missbruksenheten. Vi vill att arbetet på sikt ska minska prevalensen av smittsamma sjukdomar associerat till missbruk. Målet med verksamheten är att driva en lågtröskelmottagning i en av länets kommuner men med ett arbetssätt som kan implementeras även på andra orter i länet.


Din bakgrund
Vi söker Dig med sjuksköterskeexamen som har ett genuint intresse för att arbeta med målgruppen för vårt projekt. Du behöver ha erfarenhet av arbete inom beroendevård, psykiatri eller infektionssjukvård.
Du behöver ha förmåga att arbeta självständigt men också förmåga att samarbeta med olika verksamheter både internt och externt.
Som projektledare behöver Du vara kommunikativ, kunna redovisa resultat utifrån projektplanen och framförallt visa engagemang för uppdraget.


Anställningsfakta
Projektanställningen är organisatoriskt knuten till infektionsmottagningen och omfattar 100 % tjänstgöring. Exakt utformning av tjänsten kommer att ske i samråd.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Projektet omfattar 3 år.


Vill du veta mer?

För mer information kontakta:
Suzanne Wendahl, verksamhetschef KC FCI/hud/inf/lung/reu/vårdhygien,
0920-283488 alt 0702958906, Suzanne.Wendahl@norrbotten.se


Fackliga företrädare
Elisabeth Lindblad, vice ordförande Vårdförbundet avd Norrbotten
0730-780398
Elisabeth.lindblad@vardforbundet.se
Sista ansökningsdag är den: 2017-09-24

Kompetenser

• Sjuksköterskeexamen
• Infektionssjukvård
• Psykiatri

Arbetslivserfarenhet

Sjuksköterska, grundutbildad: Mindre än 1 års erfarenhet

Om lön

Månadslön

Om anställningsvillkor

Heltid
Projektet omfattar 3 år
Suzanne Wendahl, Telefonnummer: 0920-28 34 88
Suzanne.Wendahl@nll.se
Robertsviksgatan 7
Region Norrbotten
Robertsviksgatan 7
97189 LuleåEscape Room Stockholm