Teacher of Science/NO lärare


Arbetsgivare: Internationella Engelska Skolan Älvsjö
Arbetsort: Stockholm
Publiceringdatum: 2018-06-11

Personen ska vara/The successful candidate should be:

- en legitimerad lärare/a qualified teacher
- minst ett års erfarenhet av att undervisa på grundskolan/at least one year's experience of teaching at primary school level
- glad och positiv/happy and positive
- lagspelare/a team player
Vi söker behöriga medarbetare som brinner för sina ämnen. Arbetsuppgifterna består av att:
We are seeking qualified teachers who are passionate about their subjects. Your duties include (but are not limited to) the following:

- Planera undervisning tillsammans med dina övriga kollegor/Planning lessons together with your colleagues
- Undervisa/Teaching
- Följa upp och betygsätta elever/Follow up and grade students' work
- Vara en mentor till eleverna/A mentor to the students
Internationella Engelska Skolan Älvsjö är en friskola med 600 elever i årskurserna 4-8. Skolan öppnade i augusti 2016 och under hösten 2018 ska verksamheten utöka till 740 elever. IES Älvsjö är en del av organisationen Internationella Engelska Skolan Sverige AB (IES), en växande friskoleorganisation med många skolor i Sverige och en i England. Undervisningsspråk är engelska och svenska. Vi erbjuder en lugn och trygg arbetsmiljö där ömsesidig respekt mellan elever och personal genomsyrar verksamheten. Lärare och elever kommer från hela världen och har därigenom med sig erfarenhet, kunskap och nya möjligheter till skolan. Vi anser att förmågan att behärska engelska är avgörande för framtida utbildning och arbetsliv. Våra nyckelord är - Professionalism, Bilingualism, Internationalism och "Tough Love". För mer information om vår skola besök vår hemsida, www.engelska.se.

Kompetenser

• Lärarexamen

Arbetslivserfarenhet

Lärare i grundskolan, årskurs 7-9: Mindre än 1 års erfarenhet

Om anställningsvillkor

Ferietjänst. 6 månaders provanställning tillämpas. Utdrag ur polisregistret är ett krav för arbete i skola.
Armborstvägen 1
Internationella Engelska Skolan Älvsjö
Armborstvägen 1
12544 Älvsjö
Undervisningsspråk är engelska.
Ange referens Lärare i NOEscape Room Stockholm