Förskollärare till Fridensberg


Arbetsgivare: Örebro Kommun
Arbetsort: Örebro
Publiceringdatum: 2018-10-01

Förskolorna Öster 1 är förskolorna Fridensberg, Junibacken och Wadköping. Vi arbetar utifrån lpfö 98/16 och inspireras av Reggio Emilia inspirationen. Vi har fokus på barns lärande och använder reflektion, dokumentation och projekt för att synliggöra det för barn, föräldrar, pedagoger och samhället. De tre förskolorna har ett gemensamt tema "Hållbar utveckling med blick för ekologisk känslighet" där vi under läsåret har fokus på elementet jord. Utifrån temat möts vi regelbundet alla på enheten och har tvär/lärgrupper mellan förskolorna. Vi är övningsförskola tillsammans med Öster 2. Varje förskola har en utvecklingsledare och enheten har en utvecklingsgrupp.

Om tjänsten
Arbete på avdelning där du möter barns och föräldrar på ett medvetet sätt för att de skall känna sig trygga. Vi söker dig som är medveten och reflekterande som kan sätta ord på praktiken och vill arbeta med att se hela förskolan och alla barn och vuxna som en helhet. Du vill arbeta i en verksamhet med ett Reggio inspirerat arbetssätt där barnets bästa alltid är utgångspunkten.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
-du medverkar till att varje barn och gruppen får sina behov tillgodosedda och hjälper de barn som behöver stöd i sin utveckling
-du medverkar till att erbjuda en god lärmiljö och att arbetet i barngruppen genomför så att barnen ges förutsättningar för utveckling, lek och lärande
-du för fortlöpande samtal med barnets vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande

Tillsammans med arbetslaget:
- arbeta i projekt och reflektera
- är du är tydlig och tillsammans arbetar och organiserar ni utfifrån läroplanen och synliggör barns lärande i en medveten miljö, där lärande och omsorg bildar helhet
-du har ett förhållningssätt som ger barn inflytande, utmanar dem, stimulerar fantasi, skapande och kreativitet

Kompetenskrav
- legitimerad förskollärare eller lärare mot yngre åldrar

Du har förmåga att samverka och kommunicera med varje barn i gruppen, vårdnadshavare och kollegor. goda kunskaper om barns utveckling och lärande och att det visar sig i det dagliga arbetet, samt förmåga att anpassa verksamheten både till det enskilda barnet och gruppen.

Övrigt meriterande
- erfarenhet av arbete utifrån Reggio Emilia pedagogiken med projekt och pedagogisk dokumentation
- kunskap/erfarenhet av ICDP vägledande samspel
- kunskap kring IKT och digitala verktyg
- handledarutbildning

Omfattning och tillträde
Tillsvidareanställning 100%
Tillträde: januari 2019
Antal tjänster:1

Om arbetsplatsen
Fridensberg är placerade på Öster i Örebro. Området präglas av stadsbebyggelse och är nära stadsparken och staden.

Läs mer om hur det är att arbeta som förskollärare i Örebro på orebro.se/jobb/forskollarare!

Övrig information
Förskollärarlegitimation ska bifogas i ansökan, alternativt examensbevis som berättigar dig till en legitimation. Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb/larare.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 12 oktober 2018.

Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.


Kompetenser

• Reggio Emilia-pedagogik
• Förskollärarlegitimation
• IKT/IT-inriktning, undervisning

Om lön

Enligt avtal

Om anställningsvillkor


Heltid/

Ej specificerat
Mona Hansen, Förskolechef, Telefonnummer: 019-21 40 84
Johanna Gancarz, Biträdande förskolechef, Telefonnummer: 019-213250
Lärarförbundet Expedition,, Telefonnummer: 019-14 10 14
Box 30060
Örebro Kommun
Box 30060
70135 ÖrebroEscape Room Stockholm